André Nijhof en René Orij over integrated reporting: ‘Rapportages worden steeds rijker’

Of duurzaam ondernemen nu een morele kwestie is of een kwestie van welbegrepen eigenbelang, ondernemingen moeten steeds meer uitleg geven over hun doen en laten. Het tijdperk van het jaarverslag met ‘op de laatste pagina een mvo-paragraaf’ ligt achter ons en aan de horizon doemt integrated reporting – breed rapporteren en verantwoorden – op. Daarbij wordt naast waardecreatie in termen van financieel kapitaal ook gekeken naar menselijk, intellectueel, sociaal, natuurlijk en manufactured kapitaal (gebouwen en installaties). René Orij en André Nijhof, associate professor en hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit gaan de discussie aan. Lees meer