Karin Bergstein, Arjen Dorland en Lard Friese bekijken innovatie door een andere bril

Op bestuursniveau wordt dagelijks gesproken over het creëren van economische waarde met onder meer data en software. Die digitale transformatie is echter veel meer dan een technologievraagstuk. Het komt eerder neer op het maken van een omslag naar anders denken en doen: het vergroten van sensitiviteit, wendbaarheid en innovatiesnelheid, doorlopend sleutelen aan (werk)processen en bovenal anders besturen. Uiteindelijk worden innovatie en de slag naar digital vormgegeven door mensen en is technologie slechts een middel. Zodra een organisatie gaat versnellen, wat moet er dan veranderen in de bestuurskamer? Marc Boumans van First Consulting spreekt met a.s.r.-coo Karin Bergstein, NN-ceo Lard Friese en Arjen Dorland, lid van de raad van commissarissen van ABN Amro en Essent, over hun rol bij de digitalisering van hun organisatie. Zij spreken met name over hoe je innoveren en experimenteren stimuleert en stuurt; en hoe je hierbij omgaat met wet- en regelgeving zoals GDPR en PSD2. Ook spreken zij over de competenties die bestuurders nodig hebben om innovatie te kunnen begrijpen een aansturen. Management Scope 6-2018

Herman Mulder (Nyenrode) versus Paul Koster (VEB) – shareholder vs stakeholder

Welke informatie hebben beleggers nodig om hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid te nemen? Paul Koster van beleggersvereniging VEB vindt beschikbare informatie vaak te licht om beslissingen door te laten beïnvloeden, Herman Mulder van het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI) denkt dat we veel meer ons voordeel moeten doen met wat we weten.

Een van de effecten van ons Nederlandse poldermodel is dat fundamentele belangentegenstellingen meestal worden weggemasseerd. Maar soms steekt de tegenstelling tussen Rijnlands versus Angelsaksisch weer even de kop op. Zoals in april dit jaar na een onverwachts bod op Unilever door Kraft Heinz. Of denk aan AkzoNobel, waarbij een deel van de aandeelhouders zich verbaasd afvroeg waarom het bedrijf niet het gesprek met PPG aanging. Ook pensioenfondsen, die op zoek zijn naar volledige en betrouwbare informatie over duurzame businessmodellen, staan bij beleggingsbeslissingen voor de vraag welk belang ze eigenlijk dienen. Veel keuzes omvatten bovendien al dan niet verborgen ‘gebreken’. Investeren in Volkswagen is investeren in een concern dat met sjoemelsoftware door de mand viel. Maar ook investeren in Tesla kent een keerzijde: dat bedrijf zorgt met de productie van accu’s voor een relatief hoge CO2-uitstoot.

Herman Mulder, interim voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI) en Paul Koster, directeur van beleggersvereniging VEB, kruisen de degens over een tegenstelling die vooral naar voren komt als het gaat om de executie van beleggingsbeleid: het gaat om de ‘goede dingen doen’ (de stakeholder-benadering) of ‘de dingen goed doen’ (de shareholder-benadering).

De tegenstelling Rijnlands versus Angelsaksisch spitst zich in dit geval toe op de vraag over welke betrouwbare informatie je moet kunnen beschikken om verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid te kunnen dragen. Paul Koster vindt dat informatie over ketens en duurzaamheid vaak nog te licht is om beleggingsbeslissingen daardoor te laten beïnvloeden. Voor Herman Mulder geldt: rapportages worden steeds meer ketengebaseerd en geïntegreerd van aard en de kwaliteit van informatie wordt steeds beter, dus doe mee en versnel deze ontwikkeling vanuit Nederland als gidsland. Moderne bestuurders begrijpen immers dat een onderneming alleen kan overleven als er óók rekening wordt gehouden met de langere termijn en met alle stakeholders. Verschenen in Management Scope 07 2017.

‘Beer can travel’ – interview Heineken CFO René Hooft Graafland over acquisities

acquisitiesFreddy Heineken zei het al: Beer can travel. Heineken boekt door acquisities steeds meer internationaal succes. CFO René Hooft Graafland  kent het bedrijf door en door en verklaart de kracht van het merk. Voor toeristen die de hoofdstad bezoeken een niet te missen uitstapje: Museum Heineken Experience, gevestigd in de oude brouwerij aan de Stadhouderskade, goed voor meer dan een half miljoen bezoekers per jaar uit alle delen van de wereld. Verschenen in Management Scope 8-2013 Foto Anouck Wolf

Gesplitste persoonlijkheid? – interview

GovernanceDirk Beeusaert heeft een dubbelfunctie bij investeringsmaatschappij Gimv: hij is zowel general counsel (bestuurssecretaris) als lid van het executive committee van het private equity-bedrijf. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, heeft ook de rol van bestuurssecretaris een tweezijdig karakter. Die is er primair om de (voorzitter van de) raad van commissarissen te ondersteunen, onder andere op het vlak van informatievoorziening en governance. Vaak worden ook werkzaamheden voor de raad van bestuur uitgevoerd én heeft de bestuurssecretaris een rol in het bewaken van de corporate governance.

Is de bestuurssecretaris het oliemannetje in de wisselwerking tussen controle en bestuur? Of wordt het onafhankelijk functioneren van toezichthouders alleen maar ingewikkelder als de bestuurssecretaris moet zien te laveren tussen verschillende partijen met soms tegengestelde belangen?

Management Scope 4-2016