Henk Jan Gerzee (Schiphol) en Michiel Valk (Yacht IT) over running and changing the business

digitale transformatieBij digitale transformatie moet de organisatie blijven doordraaien. Hoe borg je de continuïteit? Dit vraagstuk leidt tot toenemende populariteit van de chief digital officer (cdo). Henk Jan Gerzee vervult die rol op Schiphol, Michiel Valk is directeur van Yacht IT. ‘Om echt te veranderen, moet je capaciteit creëren.’

Tijdens de ‘verbouwing’ – het digitaliseren van allerlei processen – blijft de winkel open. Waar leg je in dat veranderproces de prioriteiten en waar zitten de obstakels? Om de digitale transformatie te ondersteunen, kiezen steeds meer organisaties voor het al dan niet tijdelijk aanstellen van een chief digital officer, zo blijkt uit recent onderzoek van advies- en accountantsorganisatie PwC. In 2017 werden er driemaal zo veel cdo’s aangesteld als in 2016. Van de 2.500 grootste bedrijven wereldwijd heeft nu een op de vijf een cdo in dienst. Eén van hen is Henk Jan Gerzee, sinds begin dit jaar cdo bij luchthaven Schiphol. Volgens Gerzee is de chief digital vooral een verbinder, die de organisatie krachtiger maakt met data en technologie. Michiel Valk, directeur van Yacht IT (Yacht bemiddelt onder andere IT-professionals en maakt deel uit van Randstad Groep Nederland), stuit vanuit zijn businessrol op een vergelijkbare uitdaging: collega’s effectief gebruik laten maken van data en technologie. ‘Als collega’s meer data tot hun beschikking hebben, kunnen ze ook meer verantwoordelijkheid nemen. Maar durven mensen te vertrouwen op data en krijgen ze de ruimte om zelf beslissingen te nemen?’ Jeroen Borst, managing director bij Schuberg Philis, ging met beiden in gesprek. Management Scope 6-2018

Karin Bergstein, Arjen Dorland en Lard Friese bekijken innovatie door een andere bril

innovatieOp bestuursniveau wordt dagelijks gesproken over het creëren van economische waarde met onder meer data en software. Die digitale transformatie is echter veel meer dan een technologievraagstuk. Het komt eerder neer op het maken van een omslag naar anders denken en doen: het vergroten van sensitiviteit, wendbaarheid en innovatiesnelheid, doorlopend sleutelen aan (werk)processen en bovenal anders besturen. Uiteindelijk worden innovatie en de slag naar digital vormgegeven door mensen en is technologie slechts een middel. Zodra een organisatie gaat versnellen, wat moet er dan veranderen in de bestuurskamer? Marc Boumans van First Consulting spreekt met a.s.r.-coo Karin Bergstein, NN-ceo Lard Friese en Arjen Dorland, lid van de raad van commissarissen van ABN Amro en Essent, over hun rol bij de digitalisering van hun organisatie. Zij spreken met name over hoe je innoveren en experimenteren stimuleert en stuurt; en hoe je hierbij omgaat met wet- en regelgeving zoals GDPR en PSD2. Ook spreken zij over de competenties die bestuurders nodig hebben om innovatie te kunnen begrijpen een aansturen. Management Scope 6-2018

‘Een crash course in persoonlijk leiderschap’

De jaarlijkse One Young World Summit staat ook wel te boek als het Davos voor jonge leiders. Deelnemers komen in aanraking met captains of industry en komen bevlogen en geïnspireerd terug – zo ook de vier jonge professionals aan onze rondetafel. ‘Het enthousiasme is licht ontvlambaar.

persoonlijk leiderschap

 

 

 

 

 

Wie is aan zet als het gaat om de verduurzaming van onze wereldwijde samenleving? Moet de jongste generatie verwachtingsvol naar de boardroom kijken of zelf in actie komen? Hoe voorkom je dat die jongste generatie in alle vernieuwingsdrift gefrustreerd raakt omdat oud denken en doen uiteindelijk blijken te overheersen? Aan tafel zitten vier jonge, uiterst ambitieuze en gedreven managers: Daan Koek, manager online bij PostNL en verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen voor een startup binnen PostNL, Erin Hermsen, senior brand manager van Lipton bij Unilever, Reinoud Clemens, portfolio manager bij DSM en Marieke Ebbing, projectleider bij McKinsey. Zij zijn door hun organisaties voorgedragen om deel te nemen aan de jaarlijkse One Young World Summit, die ook wel wordt beschouwd als ‘het Davos voor de jongere generatie leiders’. De summit wordt steeds op een andere plek in de wereld georganiseerd, waar deelnemers vervolgens uitgebreid in aanraking komen met wereldleiders, internationale captains of industry en vooraanstaande thought leaders. Onder hen beroemdheden zoals de Canadese premier Justin Trudeau, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, ondernemer Richard Branson en actrice Emma Watson, maar ook spraakmakende succesvolle pioniers uit minder goedbedeelde regio’s. Tijdens de summit, die toegankelijk is voor jongere leiders van 18 tot 30 jaar, wordt gedebatteerd over urgente maatschappelijke problemen en worden innovatieve oplossingen uitgewisseld. De One Young World Summit vindt dit jaar voor het eerst in Nederland plaats: in Den Haag, van 17 tot 20 oktober. Caroline Zegers, als lid van de raad van advies betrokken bij deze komende editie van One Young World (OYW), leidt het gesprek. Management Scope 5-2018

Marjolein Smeets en Lucien Engelen over de urgentie van digitalisering

Innovatie in gesloten organisaties is een uitdaging. Voor Marjolein Smeets en Lucien Engelen – zij plaatsvervangend diensthoofd ICT bij de Nationale Politie, hij directeur van het innovatiecentrum van het Radboudumc – is de noodzaak van digitale transformatie evident. Maar: ‘Soms ben je een roepende in de woestijn.’

innovatieTechnologie ontwikkelt zich, onze samenleving verandert van samenstelling en karakter, organisaties gaan steeds meer opereren in ketens en ecosystemen, duurzaamheidsvraagstukken dringen zich op en de relatie tussen bedrijven en hun stakeholders wordt steeds belangrijker. Het zijn turbulente tijden voor bedrijven, maar even goed voor sectoren als zorg en overheid. Marjolein Smeets is de drijvende kracht achter de nieuwe softwarefabriek die onze Politie moet voorzien van wat wordt gevraagd. Lucien Engelen is de initiator van REshape, het innovatiecentrum van Radboudumc. Beiden zijn werkzaam in relatief gesloten structuren, waar externe ontwikkelingen in principe voldoende zouden moeten zijn om de transformatie af te dwingen, zoals zichtbaar is geweest bij banken en in de reissector. Maar de werkelijkheid is weerbarstig.  Management Scope 5-2018

De strijd om persoonlijke data barst los

dataIn 2018 worden twee nieuwe wetten geëffectueerd: PSD2 en GDPR. De verwachting is dat fintech-ondernemingen de financiële sector flink gaan opschudden. Financiële dienstverlening wordt datadriven, nog meer dan het al was. Tegelijkertijd wordt nieuwe privacywetgeving ingevoerd. Wat betekent deze combinatie voor privacy en voor commercie? PSD-2 en GDPR: de strijd om persoonlijke data barst los – blog op Toii.nl

Zorgsector moet innoveren, ook op vlak van klantcontact

Philadelphia organiseert de zorg vanuit een doordacht zorgmodel met de naam ‘MijnNetwerk’. Dat is een mix van zorgdiensten: traditionele begeleiding bij de cliënt thuis, een ontmoetingscentrum in de buurt waar de cliënt binnen kan lopen of op afspraak terecht kan, cursussen die de cliënt zelfstandiger maken en een contactcenter waar cliënten 24×7 terecht kunnen. DigiContact moet het antwoord zijn op die zorgvragen waarbij fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals niet noodzakelijk is. Artikel voor Klantcontact.nl 

Tien zorginnovaties die bijdragen aan productiviteitswinst zorgprofessional (deel 1, 2)

‘Zonder robots krijgen 300.000 ouderen straks geen zorg’, aldus een kop van Skipr, een toonaangevend medium voor de Nederlandse zorgsector. KPMG heeft berekend dat er in 2040 per jaar 180 miljoen uur zorg nodig is, terwijl er tegen die tijd – bij de huidige omstandigheden – maar 80 miljoen uur zorg geleverd kan worden. Omdat de overheid samen met de verzekeraars gaat over de vraag hoe arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals er uit moeten zien, zetten slimme zorginstellingen daarom in op innovatie, ook als het gaat om het contact met de cliënt. Tien voorbeelden die concrete verbeteringen opleveren. Lees verder op Toii