Is online business booming? – rondetafeldiscussie

Online business is booming business. Wat zijn de kansen en waar liggen de risico’s? We kopen apps, muziek, schoenen, barbecues, kruidenierswaren en vliegtickets. De klok rond, vanuit de luie stoel via de laptop, de tablet of de smartphone. Deze nieuwe dimensie van winkelen groeit explosief. De logistiek verloopt vrijwel op rolletjes. Veel ondernemers liften mee met de opkomst van online shoppen. Het succes roept ook vragen op. Hoe kwetsbaar zijn de IT-systemen voor online betalen? Wat is straks bepalend voor het onderscheidend vermogen van retailers? En wanneer gaat het mis op het vlak van cybercrime? Bart Hogendoorn (HP) sprak met drie spelers: Nick Jue, ceo van ING Nederland, Frank Hansen, cfo van online retailer Fonq.nl en Ed Nijpels van brancheorganisatie Thuiswinkel.org. (Foto: Marcel Bakker) Management Scope 07 2013

Koopmanschap nodig bij management buy-out

private equityKoopmanschap nodig bij management buy-out – rondetafeldiscussie als onderdeel van een artikelenserie over private equity. Danny Bosker (partner bij KPMG Corporate Finance) en Ron Jansen (managing partner van Ebbinge) spraken met Ton Kraak (ceo van Dieseko Group), Joep Bruins (ceo van Orangefield) en Ewald Draaijer (ceo van SK Fire Safety). Zij vertellen over de absolute do’s en don’ts bij een buy-out. Management Scope 8-2014 

Blogs en artikelen voor Mobility Reporter

Screenshot at jul. 04 15-03-01Mobility Reporter is een online kennis- en inspiratieplatform voor mobiliteitsbeslissers. Wagenparkbeheerders, CFO’s en HR-managers vinden er praktische tips voor hun dagelijkse werkzaamheden, de laatste mobiliteitstrends en vaknieuws uit binnen- en buitenland. Mobility Reporter is een initiatief van mobiliteitsaanbieder Athlon. Het platform wordt ontwikkeld door contentmarketingbureau LVB Networks. Bizzwords leverde interviews, analyses en blogs.

Levend stratego – disruptie en strategie

Beeld: Marco BakkerZelfs in een snel veranderende wereld kan geen bedrijf zonder aanvalsplan. Alignment, ofwel het draagvlak voor de strategie, zorgt voor een succesvolle executie: een strategie geeft houvast en richting. Maar is dat voor altijd of zijn tegenwoordig alleen de missie en visie iets voor de lange termijn? Hoe verhoudt de strategie zich tot verandering, wendbaarheid en innovatie? En wat weegt het zwaarst in een goed passende cultuur: vasthouden aan een strategie of veranderingsgezindheid? Een discussie over de driehoeksverhouding strategie, structuur en cultuur met Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB), René Frijters (oprichter en CEO Knab) en Dorothee van Vredenburch (lid Management Board NN Group). Management Scope 08 2015

Damage Controllers – omgaan met publieke opinie

publieke opinieHoe ga je om met de publieke opinie en incidenten die complete sectoren zwaar aangerekend worden? Doe je het als sector goed, dan mag je je gelukkig prijzen met een klein berichtje over herstel of groei. Bij slecht nieuws wordt de volledige sector besprongen door alle media en daarna gekielhaald door de publieke opinie, die tegenwoordig snel communiceert en (ver)oordeelt. Hoe ga je om met de publieke opinie? Vragen voor Cees van Rijn (commissaris bij onder meer PwC, Plukon Food Group en ForFarmers); Marc Staal (managing partner AAC Capital) en Elco Brinkman (naast fractievoorzitter CDA in de Eerste Kamer ook commissaris bij onder meer Rabo Vastgoedgroep, Triodos, BMC, RAI Vereniging en Koninklijke Bibliotheek). Jan Hommen, voormalig ceo van ING en van KPMG, leidt het gesprek. Management Scope 10-2015

Innoveren in startup style

Tachtig tot negentig procent van de corporate innovatieprogramma’s mislukt. Wat is het geheim van bedrijven die de veranderslag van eenmalige en incrementele innovatie naar doorlopende en grootschalige innovatie wel goed doormaken? Dat kwam ter sprake in een door A.T. Kearney georganiseerde business dialogue.

Niet operational excellence, schaalbaarheid en efficiency maar snelheid, creativiteit en wendbaarheid worden in toenemende mate bepalend voor het succes van ondernemingen. Juist als gevolg van deze verschuiving was het de afgelopen jaren heel modieus om te stellen dat corporates hun beste tijd hebben gehad. De toekomst was aan de disruptieve startup. De werkelijkheid is genuanceerder. Het grootste deel van de startups verdwijnt na het eerste jaar; en corporates zijn niet alléén maar vleesgeworden kwetsbaarheid.

Toch is innovatie niet minder belangrijk geworden. Vernieuwing blijft noodzaak. Zowel corporates als startups zien nu in dat de beste kansen in hechte onderlinge samenwerking liggen. Maar hoe combineer je de snelheid en creativiteit van een startup met de rijke ervaring en resources vaneen corporate? Die vraag stond centraal in een business dialogue, georganiseerd door A.T. Kearney. Deelnemers: topmanagers van bedrijven als Vopak, Liberty Global, Tata Steel, SHV, Philips en Delta Lloyd. Deze groep ging in op de vraag: innoveren als een startup, hoe doe je dat? De discussie werd gemodereerd door Alberto Prado (Philips) en Jonathan Anscombe (A.T. Kearney).

Deze analyse is gepubliceerd in Management Scope 04 2017

Commissarissen over digitale transformatie, innovatie en disruptie

commissarissenDigitale transformatie, versnelling, innovatie en disruptie: commissarissen dringen door tot voorheen onbekend terrein. Hoe kijken zijn aar deze nieuwe thema’s en de snel veranderende toekomst, zonder door te schieten in sciencefiction achtige vergezichten?

Digitale transformatie, versnelling, innovatie en disruptie zijn centrale thema’s in de boardroom. Het zijn ook nieuwe thema’s voor commissarissen, in hun drievoudige rol als werkgever, adviseur en toezichthouder. Niet voor niets besteedt de nieuwe corporate governance code expliciet aandacht aan de rol van de commissaris rondom deze thema’s. Hoe zorgen commissarissen ervoor dat zijzelf en hun bestuurders op de juiste manier naar de snel veranderende toekomst kijken, zonder door te schieten in sciencefiction-achtige vergezichten? Hoe beoordeel je innovatieagenda’s en waar haal je kennis, inspiratie en nieuwe inzichten vandaan? CPI-ceo Simone Heidema spreekt met commissarissen Ilonka Jankovich en Petri Hofsté en met innovatie-expert Yuri van Geest over het uitdijende takenpakket van de toezichthouder. Management Scope 3-2017

Bestuurders in de publieke sector. De maatschappij, dat zijn zij

Het UWV speelt een cruciale rol in ons sociale zekerheidsstelsel, TNO werkt met toegepast onderzoek aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en de concurrentiekracht van Nederland en het GVB houdt de stad Amsterdam mobiel. Deze drie organisaties hebben elk hun eigen primaire doel en natuurlijk moet je net als in de private sector zorg dragen voor het halen van doelstellingen.

De bestuurders van GVB, UWV en TNO zijn er echter diep van overtuigd dat zij als leiders in de publieke sector voor net iets méér moeten staan. Ze zijn dan ook dankbaar voor de ervaring die ze eerder in het openbaar bestuur hebben opgedaan: ‘De samenleving is altijd groter dan wat je zelf ziet.’ Bob de Groot (partner Amrop Executive Search en discussieleider) spreekt met Paul de Krom (ceo TNO), Bruno Bruins (voorzitter raad van bestuur UWV) en Alexandra van Huffelen (algemeen directeur GVB) over de raakvlakken tussen publiek en privaat, over het managen van stakeholders en het nut van politieke ervaring. Plaats van handeling: de Radiokamer van Sociëteit De Witte, die haar naam dankt aan het feit dat in het verleden de Witteleden in deze kamer naar de Wereldomroep zaten te luisteren – destijds vermoedelijk rijkelijk voorzien van cognac en sigaren. In deze gemoedelijke sfeer werd in alle openheid gesproken over werken op het snijvlak van publiek en privaat: het goed doen én het goede doen.

Management Scope 1-2017

De toekomst van banken – ontwikkelingen in fintechmarkt – rondetafeldiscussie

PSD-2Eind 2017 gaat er een revolutie plaatsvinden in de bankwereld. Dan wordt de nieuwe Payment Service Directive (PSD-2) ingevoerd, een pakket van Europese wetgevende maatregelen op het gebied van betalingsverkeer, ingegeven door de groei in e-commerce en mobiele betalingen. Het doel van PSD-2 is het vergroten van concurrentie, efficiëntie en innovatie in digitaal betalingsverkeer.

Staat de markt voor bancaire diensten na invoering van nieuwe Europese wetgeving over betalingsverkeer in 2017 op zijn kop? Drie fintechspelers lopen zich warm en voorspellen hoe de markt zich de komende jaren ontwikkelt. ‘Het zal neerkomen op the winner takes all.’