Martijn Aslander: ‘Over vijf tot vijftien jaar bestaan er geen banken meer’ – interview

bankenDe financiële sector staat onder druk. De bankencrisis is officieel achter de rug, maar bancaire instellingen moeten de echte vernieuwing nog doorvoeren. Nieuwe spelregels en nieuwe toetreders maken het speelveld complexer. Staat de financiële sector aan de vooravond van ontwrichting?

In welk domein je ook actief bent: iemand zal uitvinden hoe het sneller, beter en goedkoper kan, daar is spreker en auteur Martijn Aslander van overtuigd. Neem de financiële sector: ‘Dat systeem representeert absoluut niet meer de reële economie en transacties.’ Martijn Aslander stond aan de basis van de lifehackingbeweging: meer bereiken met minder moeite door dingen slimmer te organiseren, onder meer met behulp van digitale tools.

Management Scope 10-2016

download pdf van dossier