Levend stratego – disruptie en strategie

Beeld: Marco BakkerZelfs in een snel veranderende wereld kan geen bedrijf zonder aanvalsplan. Alignment, ofwel het draagvlak voor de strategie, zorgt voor een succesvolle executie: een strategie geeft houvast en richting. Maar is dat voor altijd of zijn tegenwoordig alleen de missie en visie iets voor de lange termijn? Hoe verhoudt de strategie zich tot verandering, wendbaarheid en innovatie? En wat weegt het zwaarst in een goed passende cultuur: vasthouden aan een strategie of veranderingsgezindheid? Een discussie over de driehoeksverhouding strategie, structuur en cultuur met Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB), René Frijters (oprichter en CEO Knab) en Dorothee van Vredenburch (lid Management Board NN Group). Management Scope 08 2015