Bestuurders in de publieke sector. De maatschappij, dat zijn zij

Het UWV speelt een cruciale rol in ons sociale zekerheidsstelsel, TNO werkt met toegepast onderzoek aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en de concurrentiekracht van Nederland en het GVB houdt de stad Amsterdam mobiel. Deze drie organisaties hebben elk hun eigen primaire doel en natuurlijk moet je net als in de private sector zorg dragen voor het halen van doelstellingen.

De bestuurders van GVB, UWV en TNO zijn er echter diep van overtuigd dat zij als leiders in de publieke sector voor net iets méér moeten staan. Ze zijn dan ook dankbaar voor de ervaring die ze eerder in het openbaar bestuur hebben opgedaan: ‘De samenleving is altijd groter dan wat je zelf ziet.’ Bob de Groot (partner Amrop Executive Search en discussieleider) spreekt met Paul de Krom (ceo TNO), Bruno Bruins (voorzitter raad van bestuur UWV) en Alexandra van Huffelen (algemeen directeur GVB) over de raakvlakken tussen publiek en privaat, over het managen van stakeholders en het nut van politieke ervaring. Plaats van handeling: de Radiokamer van Sociëteit De Witte, die haar naam dankt aan het feit dat in het verleden de Witteleden in deze kamer naar de Wereldomroep zaten te luisteren – destijds vermoedelijk rijkelijk voorzien van cognac en sigaren. In deze gemoedelijke sfeer werd in alle openheid gesproken over werken op het snijvlak van publiek en privaat: het goed doen én het goede doen.

Management Scope 1-2017