Alexander Rinnooy Kan: ‘Het begint bij bescheidenheid’

Alexander Rinnooy KanLeiders krijgen de wind van voren, tegelijkertijd wordt de roep om sterk leiderschap luider. Hoogleraar en senator Alexander Rinnooy Kan signaleert een maatschappelijke afkeer van experts die ‘het altijd beter weten’. Bescheidenheid en empathie zijn key voor leiders.

Het zijn verwarrende tijden voor bestuurders van politieke, publieke en private organisaties. Terwijl de welvaart en transparantie toenemen, groeit de onvrede in de samenleving. Die komt tot uiting in allerlei vormen: de opkomst van nieuwe rechtsgeoriënteerde partijen, een toenemend wantrouwen jegens de politiek, burgers die zich op sociale media uiten als tegenstanders van het establishment, verzet tegen immigratie en de ‘afbraak’ van de Nederlandse cultuur. Leiders die zich duidelijk uitspreken, krijgen hoe dan ook de wind van voren, terwijl de roep om sterk leiderschap juist luider wordt. Verkeert het leiderschap in een crisis? En in welke richting moeten we zoeken naar oplossingen? Arjan Eleveld in gesprek met voormalig topbestuurder, hoogleraar en senator Alexander Rinnooy Kan over de spagaat van de leider.

Management Scope 10-2016