Wat we doen

Bizzwords maakt journalistieke teksten voor (vak)media en helpt bedrijven bij het verwoorden van hun verhaal, voor print en online. Bizzwords is gespecialiseerd in onderwerpen op het snijvlak van organisaties, ICT/technologie, innovatie, informatie en interactie/customer experience. 

Work in progress 2018:  White paper over applicatie-integratie, interviews en cases bij IT-benchmarkonderzoek Outsourcing Performance 2018, white paper over medewerkersproductiviteit en IT, rondetafeldiscussie over de relatie tussen HR en IT, analyseartikel over IT-legacy.

Publicaties 2018

Jaarverslag Schuberg Philis
In 2017 introduceerde ICT-dienstverlener Schuberg Philis onder meer Schuberg Philis Labs, werd het leiderschap overgedragen en kwam er meer aandacht voor zowel nieuwe technologie (cloud native apps) als voor nieuwe samenwerkingsvormen (circles en all systems in a room). Bizzwords ondersteunde Schuberg Philis bij de realisatie van het jaarverslag 2017. Bekijk het online jaarverslag

Marjolein Smeets en Lucien Engelen over de urgentie van digitalisering
Voor Marjolein Smeets en Lucien Engelen – zij plaatsvervangend diensthoofd ICT bij de Nationale Politie, hij directeur van het innovatiecentrum van het Radboudumc – is de noodzaak van digitale transformatie evident. Maar: ‘Soms ben je een roepende in de woestijn.’ Lees meer

 

‘Een crash course in persoonlijk leiderschap’
De jaarlijkse One Young World Summit staat ook wel te boek als het Davos voor jonge leiders. Deelnemers komen in aanraking met captains of industry en komen bevlogen en geïnspireerd terug – zo ook de vier jonge professionals aan deze rondetafeldiscussie. ‘Het enthousiasme is licht ontvlambaar. Lees meer

De toekomst van werk (6) – technologie en het vermogen om armoede te vermijden

Ongeacht de bewegingen in de conjunctuur gaat één ontwikkeling vrijwel ongestoord door: de digitalisering van samenleving en economie. Data en software worden steeds belangrijker voor bedrijven om concurrentievoordeel te realiseren. Digitalisering betekent ook dat IT en technologie doordringen tot in de haarvaten van alle bedrijfsprocessen en daarmee in ons dagelijkse werk. Kunnen omgaan met technologie wordt steeds meer bepalend voor ons vermogen om voor je eigen inkomen te zorgen. Lees meer

Wie trapt er hier op de rem van digitale transformatie?!

Een van de valkuilen van de digitale transformatie is dat de discussie snel uitkomt op het onderwerp technologie. De uitdaging zit echter in nieuw leiderschap en nieuwe manieren van organiseren. De tweede uitdaging is dat HR op dit vlak de organisatie niet vooruit helpt, maar afremt. Lees meer

 

Gemeente Ede innoveert met technologie
Interview met Harry Jacobs, manager KCC gemeente Ede, over de inzet van spraakherkenning in het contact met de burger.  “Natuurlijk moeten we goed bereikbaar zijn, maar we willen wel zoveel mogelijk oplossen aan de voorkant. Ofwel: wat kunnen we doen om te voorkomen dat de burger ons moet bellen?”Bekijk de video

IT-security, veilig gedrag en slimme technologie
E-book geschreven en ontwikkeld voor IT-dienstverlener True waarin aan de hand van de driehoek processen, technologie en menselijk gedrag inzicht wordt gegeven in het concept veiligheid. Aan de hand van uitstapjes naar andere sectoren dan IT wordt zichtbaar gemaakt dat technologie, compliance en veilig gedrag elkaar kunnen versterken. Downloaden

 

Van COO naar CEO – interview Management Scope
Normaal gesproken zou Carlo van Kemenade in het begin van 2018 in een periode van vijf weken de wereld rondvliegen. Het doel: de vier regio’s van DLL, het vendor finance-bedrijf van Rabobank, bezoeken om het nieuwe jaar af te trappen. Maar voor het zover kwam, maakte Van Kemenade een ‘dubbele’ overstap: van coo van DLL naar ceo van Rabo-dochter Obvion, die hypotheken verkoopt via onafhankelijke adviseurs. DLL is actief in 35 landen met meer dan 5000 medewerkers. Het is een bedrijf dat een coo 24×7 bezighoudt. Dat heeft bij Van Kemenade geleid tot wat hij noemt ‘een zeer intensieve werkroutine’. De overgang naar Obvion is dan ook groot: nu komt Van Kemenade rond een uur of negen ’s avonds thuis en is er meestal rust: ‘Dat voelt vreemd.’ Hoe verhouden de rollen van de COO en de CEO zich tot elkaar? Management Scope 03-2018

Innovaties in klantcontact op laag pitje – driedelige reportage 
What’s hot en what’s not? De eerste dag van Europa’s grootste contactcenterevent Callcenter World wordt traditiegetrouw gewijd aan innovatie. Blockchain, VR, AI, IoT? Dit jaar is de oogst beperkt. Het meest in het oog springend? Dat is het connected (bier)glas van RASTAL. Het meest praktisch? De integratie van virtual reality in e-learning, met als doel het rendement van e-learning nog verder op te krikken. In een serie van drie artikelen voor Klantcontact.nl aandacht voor het connected bierglas, messaging platforms en chatbots. Een samenvatting van deze drie artikelen is te vinden op Toii.nl.

Bekijk de publicaties uit 2017 en eerder