Wat we doen

Bizzwords maakt journalistieke teksten voor (vak)media en helpt organisaties bij het verwoorden van hun verhaal, voor print en online. Bizzwords is gespecialiseerd in onderwerpen op het snijvlak van HR/organisaties, ICT/technologie, innovatie, informatie en interactie/customer experience. 

Work in progress:

  • analyse met ING over macro-economische outlook 2018/2019
  • blog over PSD2
  • interviewartikel over werken met Millennials
  • ondersteuning productie corporate video’s arbeidsbemiddelaar

Publicaties 2018

Wie innoveert het snelst met elektrisch vliegen? – artikel op Toii

De wegen staan vol, het spoorwegnet is overbelast en zelfs het luchtruim lijkt drukbezet. Toch richt de luchtvaart zich op de realisatie van het ultieme sciencefiction-beeld: een zelfstandig vliegend vervoermiddel. Veiligheid en actieradius zijn de grootste uitdagingen in de sterk gereguleerde luchtvaartsector, die beseft dat snelle verduurzaming onvermijdelijk is. De uitdagers liggen op de loer: kunnen zij sneller vernieuwen? Lees meer

Bijons.amsterdam – lokale retail op het wereldwijde web – artikel op Toii

Voor een kleine retailer vraagt digitalisering van de business – denk aan het opzetten van een webshop of het aanhaken op een e-commerce platform zoals bol.com – aardig wat tijd, expertise en geld. Bijons.amsterdam is een nieuw webwinkel-initiatief dat de kleine lokale retailer moet ondersteunen. Lees meer

 

Verzorgt Google Assistant straks de eerstelijns customer service? – artikel op Toii

De snelle ontwikkeling van spraakplatformen zoals Google Assistant heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor het contactcenter. Is het straks de Google Assistant die bepaalt of klanten nog in jouw contactcenter binnenkomen? Verslag van het KSF Jaarcongres 2018.  Lees meer

 

Digitale transformatie debunked (3) – de roep om digitaal leiderschap – blog op Toii

Het moet allemaal sneller, wendbaarder en slimmer, aldus de aanhangers van de digitale transformatie. Want technologie ontwikkelt zich razendsnel en wie daar niet op tijd slim gebruik van maakt, wordt ingehaald door een concurrent of een nieuwkomer. Vraagt de digitale transformatie om een nieuw soort (of zelfs digitaal) leiderschap? Of is dat marketingpraat van adviesbureaus en staan leiders voor heel andere opgaven? Deel 3 in een serie over de hype die digitale transformatie heet. Lees meer

‘Het shared service center voegt steeds meer waarde toe’ – interview Management Scope

Over de invloed van de digitale transformatie op shared service centers sprak Geert van den Goor (First Consulting) met Ellen van Essen, global head Vodafone Shared Services. Het gesprek heeft een bijzonder tintje. Gevraagd naar wie Ellen van Essen is, reageert zij met: ‘De meeste mensen beantwoorden de vraag over “wie ze zijn” met “wat ze doen”. We identificeren ons vaak met ons werk, maar ik denk dat we veel meer zijn dan dat. Of ik nu in het zakenleven verkeer of thuis ben met familie of vrienden, ik probeer zoveel mogelijk dezelfde persoon te blijven.’ Dat laatste is niet altijd vanzelfsprekend, zoals verderop in het gesprek zal blijken. Lees meer

Wie heeft straks het beste spraakgestuurde platform? – blog op Toii

Chatbots zijn dom, maar gelukkig is er de virtuele assistent. De komende tijd zal duidelijk worden welke spraakgestuurde diensten van Google, Microsoft, Apple en Amazon zich het snelst ontwikkelen tot het beste spraakgestuurde platform voor interacties en transacties. Die race is ook van belang voor zowel de ontwikkelaars als de gebruikers van chatbots: op welke ecosystemen haak je aan? Lees meer

 

Algoritme controleert algoritme – blog op Toii, doorgeplaatst op Sargasso en iBestuur

Door digitalisering worden in veel bedrijven processen steeds complexer. Dat maakt de rol van toezichthouders – commissarissen, accountants, auditors – lastiger. De toepassing van algoritmen die op basis van machine learning werken, vergroot deze uitdaging. Ook auditors maken tegenwoordig gebruik van slimme systemen om andere slimme systemen te controleren. Wie controleert wat? Lees meer

 

AI en de toekomst van klantcontact – artikel op Klantcontact.nl

Kunstmatige intelligentie: we vinden het allemaal leuk, maar het moet natuurlijk niet onze baan inpikken. Laat staan de wereld overnemen. Hoe we in klantcontact kunnen profiteren van kunstmatige intelligentie stond centraal tijdens de laatste editie van het Content Guru kennisevent op 11 oktober. Artikel voor Klantcontact.nl 

Digitale transformatie debunked (2) – big tech, artikel op Toii

Digitale disruptie wordt veelal geassocieerd met het ontstaan van nieuwe verdienmodellen, die een ontwrichtend effect hebben op bestaande verdienmodellen van gevestigde bedrijven. Maar de echte disruptie moet nog komen, en die ligt in de combinatie big tech, platforms en data. Dat is alles wat nodig is om in één keer nieuwe monopolies te lanceren. Met een onvoorspelbaar eindproduct: AI. Lees meer

Grip op data in de digitale stad – blog op Toii, doorgeplaatst op Sargasso en iBestuur

De digitale transformatie gaat meestal over de noodzaak om organisaties ‘intern’ te veranderen zodat ze beter op ‘extern’ kunnen inspelen: op verandering, versnelling, concurrentie, disruptie. Een heel ander aspect is de belofte van de digitale transformatie: data is de nieuwe olie, nodig voor nieuwe verdienmodellen. Voor de overheid is data een sturingsmiddel; gebrek aan data maakt een overheid machteloos. Over de digitale visie van Amsterdam, Airbnb en een deelfietsenplan. Lees meer of kijk op Sargasso

Anticiperen op een harde brexit – analyse met ING

Een Brexit is zo goed als onafwendbaar – en of het een ‘zacht’ afscheid wordt, is maar zeer de vraag. Het is goed mogelijk dat er met Brussel geen akkoord wordt bereikt over een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de Nederlandse corporates? In Management Scope houden ING-economen de komende tijd een vinger aan de pols. Lees meer

Digitale transformatie debunked (1) – blog op Toii

Kan je organisaties die nog niet door de ‘digitale transformatie’ heen zijn gegaan, bestempelen als analoog? En hebben bedrijven digitaal leiderschap nodig omdat ze anders de boot missen? Of is ‘digitaal’ slechts één van de ‘transformaties’ waar bedrijven doorheen moeten? Lees meer


Een gelijk speelveld graag – interview met CEO Havenbedrijf Rotterdam

Havens zijn van oudsher knooppunt voor fossiele industrie. De toekomst vereist een transitie naar hernieuwbare energie en circulaire processen. Allard Castelein, ceo van Havenbedrijf Rotterdam, zet in op een gelijke situatie binnen Europa en fungeert als loods door die ingewikkelde transitie. ‘De problematiek is zo groot dat samenwerking essentieel is.’ Management Scope 8-2018 Lees meer


De overheid heeft geen haast bij de digitale transformatie – blog op Toii, doorgeplaatst op iBestuur 

We zijn op weg naar 2019. Twee jaar geleden zou de Nederlandse overheid bereikt moeten hebben dat het grootste deel van de dienstverlening volledig digitaal zou verlopen. Het was een van de beloften van het kabinet Rutte II. Die doelen zijn niet gehaald. Er is geen nieuwe doelstelling, wel zijn er recent weer nieuwe regie- en overlegorganen opgetuigd. Voorlopig kost digitalisering geen banen, maar levert het vooral nieuwe banen op. Lees meer. Kijk ook op iBestuur

Trots op het eigen voedingsmerk: een ronde tafelgesprek – discussie

Er is een interessante dynamiek tussen grote voedingsmerken en nieuwe merken die zich richten op innovatie. Hoe kun je als grote speler zo’n snelgroeiend merk succesvol verder helpen, zonder dat het oorspronkelijke DNA stukgaat? ‘Kleine merken kunnen snel uit de supermarkt verdwijnen.’ Wat heeft een klein en vernieuwend merk nodig om te groeien? Hoe kun je als grote speler zo’n snelgroeiend merk succesvol verder helpen? En wat kunnen de gevestigde spelers leren van de nieuwkomers? Een rondetafeldiscussie over onze dagelijkse boodschappen, met aan tafel Rene Groen, algemeen directeur van Koninklijke Peijnenburg, Igor Sorko, een van de drie oprichters van nieuwkomer in het schap Mister Kitchen, en Jeroen Mustert, binnen voedingsmiddelenconcern Wessanen verantwoordelijk voor het onboarden van nieuwkomer Clipper Teas. Roger van Engelen, principal consultant bij A.T. Kearney, leidt het gesprek. Lees meer

Christian Feenstra (BinckBank) wil de rol van de company secretary formaliseren – interview

Als het ligt aan Christian Feenstra, company secretary bij BinckBank, wordt de rol van de company secretary explicieter omschreven, om zo vanuit governanceperspectief bij te dragen aan duurzame waardecreatie. ‘Ik ben voor formalisering, hoewel je het niet in beton moet gieten.’ Christian Feenstra is company secretary bij BinckBank en geeft zijn visie op die rol, die in zijn ogen meer behelst dan het goed laten verlopen van governance- processen en het bewaken van daarvan.  Lees meer

De toekomst van werk (10) – Krokodillentranen op de krappe arbeidsmarkt – blog op Toii

Hoogconjunctuur plus vergrijzing is krappe arbeidsmarkt. Ook zes jaar geleden was al duidelijk dat we zouden afstevenen op tekorten in ICT, zorg en onderwijs. Nu roepen universiteiten om meer geld. Misschien een doekje voor het bloeden, maar het echte probleem zit in gebrekkig bestuur bij de universiteiten, dat een hogere instroom toelaat dan financieel haalbaar is. Hoe in tijden van een krappe arbeidsmarkt de opleidingen aan de rem van de instroom trekken. Lees meer

Anders vliegen – innovatie in de luchtvaart – blog op Toii

De drukte op Schiphol en de belasting van Schiphol op de omgeving gaan hand in hand. De luchthaven en de luchtvaart vormen ook een onderdeel van onze vitale infrastructuur. Doorlopende groei van deze infrastructuren leidt tot steeds grotere problemen. Innovatie in de luchtvaart is noodzaak. Lees meer


Een productieve medewerker is een tevreden IT-eindgebruiker – white paper

Bizzwords schreef in samenwerking met True een e-book over hoe productiviteit van de medewerker bijdraagt aan innovatie; hoe de ideale digitale werkplek eruit ziet; wat de uitdagingen zijn bij IT-eindgebruikersproductiviteit; hoe je eindgebruikersproductiviteit optimaliseert; wat de valkuilen zijn bij gebruikersadoptie en hoe je ze oplost en waarom de ideale werkplek goed is voor IT én de medewerker. Lees meer

 

Festivals in de openbare ruimte: ook in andere steden groeit het verzet – artikel op MokumReclaimed

Een ‘stofzuigerchallenge’, een modeshow en een polo-evenement. Afgaand op de reeks activiteiten op het Amsterdamse museumplein in de maand september gaat het festivalseizoen naadloos over in het evenementenseizoen. Onder bewoners en omwonenden leidt dit gebruik van de openbare ruimte tot protest. Ook in andere wereldsteden staan bewoners en actiegroepen op: ze willen de commerciële exploitatie van de openbare ruimte door festivals en evenementen terugdringen. Vier voorbeelden uit Chicago, Berlijn en Londen. Lees meer

Giarte Outsourcing Performance Day 2018 – impressie

Why Gamers are the Next Leaders – Barbara Gemen (KIVI) en Huib Langbroek (COO IAmProgrez) over de waarde van gaming skills; Leon Bedaux (directeur IT KPN) over het opschalen van zelfsturende, agile teams voor software development; Tjebbe Tauber (ABN AMRO) over de maatschappelijke waarde van een hackathon binnen de bank; Gerhard van der Bijl (CDO en CIO Royal FloraHolland) over de digitale transformatie van Royal FloraHolland. Lees meer

De toekomst van werk (9) – gamingprincipes op de werkvloer

Generatie Y brengt een groot deel van de tijd door in virtuele werelden. Gaming is hot. Het levert bovendien een hoop data op over tactiek en strategie. Serious gaming kan veel waarde toevoegen in vrijwel iedere sector: in de vorm van inzicht in en versnelling en verbetering van allerlei bedrijfsprocessen. Toch staan gamification en serious gaming niet prominent op de radar bij managers, laat staan bij HR. Lees meer 

Wendbaar klantcontact met applicatie-integratie

Applicatie-integratie is nodig om het IT-landschap te vereenvoudigen, te verbeteren en goedkoper te maken. Dit white paper geeft zowel de business als de CIO en IT-manager inzicht in de organisatorische, financiële en beheersmatige argumenten voor applicatie-integratie in klantcontact.

De toekomst van werk (8) – de beleveniseconomie op de werkvloer

In de wereld van werk vindt momenteel de perfecte storm plaats. De Nederlandse economie draait op volle toeren. Ondanks de achterblijvende salarissen zijn er meer banen dan ooit, naast krapte is er relatief weinig onrust op het gebied van arbeidsverhoudingen. En terwijl iedereen als een dolle aan het werk is, wordt er volop nagedacht over de toekomst van werk. Niet verwonderlijk, maar wel opvallend: in deze hoogconjunctuur is er alle gelegenheid uitbreid stil te staan bij de veranderende betekenis van werk. Employee engagement is hot. Lees meer

Giarte Outsourcing Performance 2018 – Purpose

In de eerste helft van 2018 onderzocht IT-onderzoeks- en adviesbureau Giarte meer dan 900 unieke relaties tussen bedrijven en hun IT-serviceproviders. Hoe tevreden zijn ondernemingen over de prestaties van hun dienstverleners? Sinds 2011 schrijft Bizzwords mee aan dit jaarlijkse benchmarkonderzoek. Voor de meest recente editie werden (naast redactionele support) onder andere interviews gehouden met IT-managers van Bavaria, IKNL, Royal FloraHolland en KPN. Is op 28 juni 2018 verschenen bij Giarte in print en online. Lees meer

Huidige generatie chatbots zet klok jaren terug

De klantcontactsector heeft al een tijd een nieuw speeltje. Het heet ‘chatbot’. Steeds meer bedrijven kiezen voor deze vorm van automatisering. Dat staat echter haaks op het streven naar excellente customer experience. Bovendien waarschuwt Gartner dat een aanzienlijk deel van de chatbots die nu worden ingezet, over een paar jaar de prullenbak alweer in kunnen. Lees verder op Klantcontact.nl

Running & changing the business bij Schiphol en Yacht IT

Bij digitale transformatie moet de organisatie blijven doordraaien. Hoe borg je de continuïteit? Dit vraagstuk leidt tot toenemende populariteit van de chief digital officer (cdo). Henk Jan Gerzee vervult die rol op Schiphol, Michiel Valk is directeur van Yacht IT. ‘Om echt te veranderen, moet je capaciteit creëren.’ Lees meer

 

Karin Bergstein, Arjen Dorland en Lard Friese bekijken innovatie door een andere bril

Op bestuursniveau wordt dagelijks gesproken over het creëren van economische waarde met onder meer data en software. Die digitale transformatie is echter veel meer dan een technologievraagstuk. Het komt eerder neer op het maken van een omslag naar anders denken en doen: het vergroten van sensitiviteit, wendbaarheid en innovatiesnelheid, doorlopend sleutelen aan (werk)processen en bovenal anders besturen. Wat is er nodig in de bestuurskamer om innovatie te stimuleren en te beheersen? Lees meer.

De toekomst van werk (7) – Leiderschap en de competenties van de 21e eeuw

In deze eeuw, zo ligt voor de hand, hebben we in ieder geval uitstekende ‘digitale vaardigheden’ nodig. Moderne organisaties combineren dat graag met nieuw leiderschap en nieuwe werkvormen zoals agile. Maar vraagt deze tijd wel om herijking van het begrip leiderschap? Of moeten we vooral goed zijn in rekenen, lezen en communiceren zodat we de wereld om ons heen goed kunnen begrijpen? Blog op Toii, lees meer

Recruitment in de klantcontactsector kan slimmer

Het aantal banen in Nederland stijgt de komende twee jaar naar een recordniveau. Er komen mogelijk 318.000 banen bij, waarmee de teller in 2019 op 10,5 miljoen komt te staan, aldus uitkeringsinstantie UWV begin deze maand. De Klantenservice Federatie (KSF) spreekt van een ‘arbeidsmarktalarm’ voor contactcenters. Geen ideale omstandigheden, maar het gaf in ieder geval stof tot nadenken op het laatste HR-congres, georganiseerd door SUSA flexibel studentenwerk en KSF. Verslag KSF HR Jaarcongres 2018, lees meer. 

Mobiliteit van medewerkers (E-book)

Medewerkers willen altijd en overal kunnen werken. Dat vraagt om een mobiele strategie voor de werkplek binnen de organisatie.  Hoe is de mobiele revolutie ontstaan en waar gaat deze naar toe? Hoe maak je van je organisatie een ‘mobile first’ organisatie? E-book, geproduceerd voor True.

 

Jaarverslag Schuberg Philis
In 2017 introduceerde ICT-dienstverlener Schuberg Philis onder meer Schuberg Philis Labs, werd het leiderschap overgedragen en kwam er meer aandacht voor zowel nieuwe technologie (cloud native apps) als voor nieuwe samenwerkingsvormen (circles en all systems in a room). Bizzwords ondersteunde Schuberg Philis bij de realisatie van het jaarverslag 2017. Bekijk het online jaarverslag

Marjolein Smeets en Lucien Engelen over de urgentie van digitalisering

Voor Marjolein Smeets en Lucien Engelen – zij plaatsvervangend diensthoofd ICT bij de Nationale Politie, hij directeur van het innovatiecentrum van het Radboudumc – is de noodzaak van digitale transformatie evident. Maar: ‘Soms ben je een roepende in de woestijn.’ Lees meer

 

‘Een crash course in persoonlijk leiderschap’

De jaarlijkse One Young World Summit staat ook wel te boek als het Davos voor jonge leiders. Deelnemers komen in aanraking met captains of industry en komen bevlogen en geïnspireerd terug – zo ook de vier jonge professionals aan deze rondetafeldiscussie. ‘Het enthousiasme is licht ontvlambaar. Lees meer

De toekomst van werk (6) – technologie en het vermogen om armoede te vermijden

Ongeacht de bewegingen in de conjunctuur gaat één ontwikkeling vrijwel ongestoord door: de digitalisering van samenleving en economie. Data en software worden steeds belangrijker voor bedrijven om concurrentievoordeel te realiseren. Digitalisering betekent ook dat IT en technologie doordringen tot in de haarvaten van alle bedrijfsprocessen en daarmee in ons dagelijkse werk. Kunnen omgaan met technologie wordt steeds meer bepalend voor ons vermogen om voor je eigen inkomen te zorgen. Blog op Toii. Lees meer

Wie trapt er hier op de rem van digitale transformatie?!

Een van de valkuilen van de digitale transformatie is dat de discussie snel uitkomt op het onderwerp technologie. De uitdaging zit echter in nieuw leiderschap en nieuwe manieren van organiseren. De tweede uitdaging is dat HR op dit vlak de organisatie niet vooruit helpt, maar afremt. Lees meer

 

Gemeente Ede innoveert met technologie

Interview met Harry Jacobs, manager KCC gemeente Ede, over de inzet van spraakherkenning in het contact met de burger.  “Natuurlijk moeten we goed bereikbaar zijn, maar we willen wel zoveel mogelijk oplossen aan de voorkant. Ofwel: wat kunnen we doen om te voorkomen dat de burger ons moet bellen?”Bekijk de video

IT-security, veilig gedrag en slimme technologie
E-book geschreven en ontwikkeld voor IT-dienstverlener True waarin aan de hand van de driehoek processen, technologie en menselijk gedrag inzicht wordt gegeven in het concept veiligheid. Aan de hand van uitstapjes naar andere sectoren dan IT wordt zichtbaar gemaakt dat technologie, compliance en veilig gedrag elkaar kunnen versterken. Downloaden

 

Van COO naar CEO – interview Management Scope
Normaal gesproken zou Carlo van Kemenade in het begin van 2018 in een periode van vijf weken de wereld rondvliegen. Het doel: de vier regio’s van DLL, het vendor finance-bedrijf van Rabobank, bezoeken om het nieuwe jaar af te trappen. Maar voor het zover kwam, maakte Van Kemenade een ‘dubbele’ overstap: van coo van DLL naar ceo van Rabo-dochter Obvion, die hypotheken verkoopt via onafhankelijke adviseurs. DLL is actief in 35 landen met meer dan 5000 medewerkers. Het is een bedrijf dat een coo 24×7 bezighoudt. Dat heeft bij Van Kemenade geleid tot wat hij noemt ‘een zeer intensieve werkroutine’. De overgang naar Obvion is dan ook groot: nu komt Van Kemenade rond een uur of negen ’s avonds thuis en is er meestal rust: ‘Dat voelt vreemd.’ Hoe verhouden de rollen van de COO en de CEO zich tot elkaar? Management Scope 03-2018

Innovaties in klantcontact op laag pitje – driedelige reportage 

What’s hot en what’s not? De eerste dag van Europa’s grootste  contactcenterevent Callcenter World in Berlijn wordt traditiegetrouw gewijd aan innovatie. Dit jaar is de oogst beperkt. Het meest in het oog springend? Dat is het connected (bier)glas van RASTAL. Het meest praktisch? De integratie van virtual reality in e-learning, met als doel het rendement van e-learning nog verder op te krikken. In een serie van drie artikelen voor Klantcontact.nl aandacht voor het connected bierglas, messaging platforms en chatbots. Een samenvatting van deze drie artikelen is te vinden op Toii.nl.

Bekijk de publicaties uit 2017 en eerder